ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ КЕЛІСІМ (ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ)

Осымен «Mobile Recycling System» мобильдік қосымшасын пайдалану үшін барлық қажетті құқықтары мен рұқсаттары бар «Қызыл Су ГЕО Сервис» ЖШС БСН 171140025639 кез келген әрекет етуге қабілетті және құқыққа қабілетті жеке немесе заңды тұлғаға (Коллекторға) төменде көрсетілген шарттарда admin.mobilerecycling.kz интернет-ресурсі арқылы ақпаратты орналастыру және өңдеу бойынша қызметтермен қолдануды ұсынады.

Бұл ұсыныс Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395-б. 6-т. сәйкес жария оферта (бұдан әрі – Шарт) болып табылады. Тұлғалар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 396-б. 3-т. сәйкес осы шартта аталған әрекеттерді жасағанда, оның ішінде, бірақ шектелмей: admin.mobilerecycling.kz интернет-ресурсінде тіркелу, тіркелу нысандарын толтыру және жөнелту, ақпаратты ұсыну немесе орналастыру, сәйкесінше гиперсілтемелер бойынша көшу және осы шартта көрсетілген басқа әрекеттерді жасау берілген тұлғаның осы шарттың талаптарымен мінсіз, толықтай және сөзсіз келісетінін білдіреді және төменде көрсетілген шарттарда Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіні 151-б. 3-т. негізінде тараптар арасында жазбаша түрде электронды хаттармен алмасу арқылы екі жақты мәміле жасалғанын куәландырады:

ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР:

Шарт - осы жария офертаның шарттары бойынша Әкімшілік пен Коллектор арасында жасалған Сайтты және Мобильдік қосымшаны пайдаланумен Коллектор қызметтері туралы ақпаратты орналастыру және өңдеу қызметтерін көрсету шарты;

Әкімшілік - «Қызыл Су ГЕО Сервис» ЖШС БСН 171140025639 Коллекторға Мобильдік қосымшаны пайдалану үшін ұсынатын және Мобильдік қосымшаның авторлық құқық иеленушісі;

Мобильдік қосымша - Қызметтер туралы ақпаратты қамтитын Қызметтерді алу мақсатында, сондай-ақ Қызметтер мен Коллекторлар туралы, соның ішінде жарнамалық ақпараттар туралы ақпаратты қамтитын «Mobile Recycling System» бағдарламалық жасақтамасы мен ақпаратты өңдеу жүйесі;

Коллектор – Пайдаланушы Қызметтерді ұсынуға жеке шарт жасай алатын заңды тұлға. Әкімшілік сенім білдірілген тұлға болып табылмайды және Коллектор атынан Қызметтерді көрсету үшін осындай шарттар жасамайды.

Қызметтер - Пайдаланушы қайталама шикізатқа (пластикалық ыдыстар, шыны ыдыстар және шыны, алюминий ыдыстар, қағаз қалдықтары, металл сынықтары, көлік құралдарына арналған қоқыс тастар және тағы басқалар – бұдан әрі – қайталама шикізат) тапсырғаны үшін жинау, қабылдау және төлеу бойынша Коллектор ұсынған қызметтер. Мобильдік қосымшаның ақпараты әрдайым Қызметтің тұтынушылық қасиеттерін толық және жан-жақты түсінуге мүмкіндік бермейді, сондықтан Қызметтердің қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаған кезде, Пайдаланушы қажетті ақпарат үшін Коллекторға хабарласуы керек, олай болмаған жағдайда Әкімшілік Қызметтің сипаттамаларын Пайдаланушының талаптарына сай келмегені үшін жауап бермейді;

Пайдаланушы - Шартта көрсетілген және Шарт талаптарын қабылдаған Мобильді Өтінімде тіркелген кез-келген жеке немесе заңды тұлға;

Акцепт - Пайдаланушының Мобильдік қосымшаға тіркелу арқылы осы Шарттың талаптарын қабылдауға сөзсіз келісімі;

Өтінімдер - Коллекторға жіберілетін және Мобильдік қосымша жүйесімен Пайдаланушы құрастырған Коллектормен жеке шарт бойынша Қызметтерді сатып алу үшін электрондық хат түріндегі Пайдаланушының өтінімдері. Осындай шарттың талаптарын (қайталама шикізатты жеткізу, құны, төлеу тәртібі, қайталама шикізатты жинау уақыты және т.б.) Коллектор жеке өзі бекітеді және Пайдаланушыға дейін Мобильдік қосымша, Сайт немесе Коллектор белгілеген басқа жолмен жіберіледі;

Өтінімді растау - Коллектордың әрекеттер жиынтығы, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, телефон арқылы әңгімелесу және / немесе электронды пошта бойынша хат алмасу және / немесе Мобильдік қосымшада немесе Сайттағы хабарламалар және қажет болған жағдайда, Өтінімде келісілген шарттарда және / немесе қосымша келісілген, соның ішінде Қызметтердің уақыты мен жерін қоса алғанда, Өтініште көрсетілген Қызметтерді сатып алуға Пайдаланушының келісімін, қайта өңделген материалдардың құнын, шығындарын және т.с.с. нақтылауға және растауға бағытталған нақты Қолдану шарттарына қатысты Пайдаланушымен хат алмасу.

Тіркелу – Мобильдік қосымшаның Жеке кабинетінде қажетті әкімшілік деректерді, соның ішінде Мобильдік қосымшадағы Пайдаланушыны анықтау үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз ету арқылы Пайдаланушының есеп жазбасын құру бойынша Пайдаланушының әрекеттер жиынтығы.

1. Жалпы талаптар

1.1. Белгілі бір Қызметке қатысты Коллектор мен Пайдаланушы арасындағы шарт Өтінім берген сәттен бастап және Коллектордың Өтінімін растау сәтінен бастап жасалды деп есептеледі, Әкімшілік пен Пайдаланушы арасындағы шарт Тіркеу сәтінен бастап жасалады деп есептеледі.

1.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін Әкімшілік үшінші тұлғаларды ол бойынша өз міндеттерін орындау үшін тартуға құқылы, онымен қоса Әкімшілік Коллектор алдында Коллектор мен Пайдаланушы арасындағы шарт бойынша міндеттемелерді қоспағанда, Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындауға жауап береді.

1.3. Коллекторы тіркеуді жүзеге асыра отырып, Сайттағы тіркеу кезінде ұсынылған Коллектордың байланыс телефондары және электрондық пошта мекенжайларының орналастырылатынан және/немесе Коллекторға әкімшілік және / немесе басқа үшінші тараптардың жарнамалық сипаттағы ақпаратының (қызметтер және жеңілдіктер туралы ақпарат және т.б.) жөнелтілетіне келісім береді.

2. Өтінімдерді орналастыру және орындау тәртібі 

2.1. Өтінімді Пайдаланушы алдын-ала тіркеуді жүзеге асыру жағдайында Мобильдік қосымшада пайдаланушының жеке кабинетінен жүзеге асырылады.

2.2. Өтінімді орналастырған кезде, Пайдаланушы талап етілетін мөлшерде Мобильдік қосымшалар каталогынан талап етілетін Коллекторды (егер бар болса) таңдайды және Мобильдік қосымшалар жүйесі арқылы Коллекторға Мобильдік қосымшалар жүйесі бойынша әкімшілікке қажетті ақпаратты ұсынады, сондай-ақ таңдалған Қызмет туралы ақпаратпен бірге ұсынады. Өтінімді өңдеуді ол белгіленген уақытта Коллектор жүзеге асырады.

2.3. Өтінімді Коллектор арқылы өңдеу нәтижелеріне сәйкес Өтінім Коллектор таңдалған әдіспен расталады, оның ішінде: мобильдік қосымшалар арқылы жүйелік хабарландыру.

2.4. Қызметтерге ақы төлеу, сондай-ақ оларды көрсету бойынша кез келген наразылықтар Қызметтерді ұсыну туралы жеке шарт шеңберінде Коллектор мен Пайдаланушы арасында тікелей шешіледі және осы Шартың мәні болып табылмайды. Коллектор мен Пайдаланушы арасындағы осындай шарттың талаптары, сондай-ақ оның жасалу тәртібін Коллектор өздігінен белгілейді, соның ішінде Коллектордың жария оферта түрінде белгіленеді (Мобильдік қосымшада және / немесе басқа коллектордың интернет-ресурсында орналастырылуы мүмкін) және / немесе Пайдаланушыға Өтінішті растау кезінде не кез-келген уақытта немесе қайталама шикізатты қабылдау кезінде тікелей, сондай-ақ Коллекторға қолжетімді кез келген тәсілмен жеткізіледі.

3. Өтінімдер және кепілдіктер

3.1. Пайдаланушы Әкімшілікті куәландырады және оған мынандай кепілдік береді:

 • Пайдаланушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы үшін қажетті құқықтық қабілеті мен әрекет ету қабілеті бар;
 • Пайдаланушы осы Шартқа сәйкес Мобильдік қосымшаны пайдаланады;
 • Пайдаланушының Әкімшілікке және / немесе Пайдаланушыға Мобильдік қосымша арқылы Сайтқа берген барлық ақпараты шынайы және сенімді болып табылады;
 • Пайдаланушы өзінің жеке есеп жазбасы (жеке кабинетіне) қатысты ақпаратқа қол жеткізе алады және сонымен қатар, үшінші тұлғаларға логин мен парольдерді беруді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Пайдаланушы немесе үшінші тұлғалар тарапынан есеп жазбаны кез келген пайдалану үшін толығымен жауап береді;
 • Пайдаланушы Мобильдік қосымшадағы деректермен мен ақпараттардың дұрыс толтыруына жеке толық жауапты болады;
 • Пайдаланушы-жеке тұлға осымен Шартта және ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен Әкімшілікке және/немесе Коллекторға ұсынылған жеке және басқа да пайдаланушының деректерін (Пайдаланушы-заңды тұлғаны қоса алғанда) жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға / таратуға келіседі;

Егер жоғарыда көрсетілген шарттарды Пайдаланушы сақтамаған болса, Әкімшілік кез-келген зақымдар мен наразылықтар бойынша, соның ішінде жанама шығындар мен жоғалған кірістер, сондай-ақ шығындар немесе жоғарыда келтірілгенмен байланысты Пайдаланушыда немесе басқа үшінші тұлғаларда туындайтын кез келген наразылықтар үшін жауап бермейді.

3.2. Пайдаланушыға мыналарға тыйым салынады:

 • Мобильдік қосымшаның қалыпты жұмысына кедергі келтіретін және / немесе мобильдік қосымшаға кедергі келтіретін ҚР заңнамасын бұзатын әрекеттерді орындау;
 • Мобильдік қосымшаның қандай да бір ақпаратына кез келген автоматты құралдарды немесе кез-келген қолмен жасалатын процесстерді қолдана отырып Әкімшіліктің алдын ала рұқсатынсыз кез келген мақсатта қол жеткізу, көшіру;
 • Мобильдік қосымшаның жұмыс істеуін шамадан тыс жүктеуге әкеліп соғатын немесе тудыратын әрекеттерді жүзеге асыру;
 • •Мобильдік қосымшаның кез келген бөлігін қандай болмасын әдіспен Әкімшіліктің алдын-ала рұқсатынсыз кез-келген басқа интернет-ресурста немесе мобильдік қосымшада қосу;
 • этикалық ережелер мен іскерлік этиканың және мораль нормаларына, сондай-ақ ҚР қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыру.

Мобильдік қосымшаны пайдаланумен кез келген әрекеттер – тіркеу, деректерді енгізу, Өтінімдерді растау және т.б. - бұл Пайдаланушының ғана тәуелсіз және ерікті таңдауы. Пайдаланушы енгізілген және жарияланған мәліметтердің толықтығына, дәлдігіне және заңдылығын қамтамасыз етуіне толық жауап береді, олай болмаған жағдайда Әкімшілік Шартты орындау бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға құқылы.

4. Тараптар жауапкершілігі

4.1. Әкімшілік кез-келген жағдайда тікелей, жанама, жанама, айыппұлдық, кездейсоқ, арнайы шығындар немесе Пайдаланушының Мобильдік қосымшаға кіруімен, оны қарау немесе пайдаланумен байланысты немесе Мобильдік қосымшаға кіру, қарау немесе пайдалану кідірісі немесе мүмкінсіздігімен байланысты және басқаша туындаған зардаптар (соның ішінде, бірақ шектелмей ақпарат мазмұныны түсіну, кез келген компьютерлік вирустардың, ақпараттың, бағдарламалық жасақтаманың, басқа интернет-ресурстарының әрекеттері, байланыс қызметі провайдерінің әрекеті және т.б.) үшін жауап бермейді.

4.2. Әкімшілік Мобильдік қосымшаның толық немесе ішінара жұмыс істемеуі жағдайында, сондай-ақ Пайдаланушының мобильдік қосымшаға кіру мүмкіндігі болмаған кезде немесе осы жағдайларға байланысты жанама немесе тікелей шығындар келтірілген жағдайда Пайдаланушы алдында жауап бермейді. .

4.3. Әкімшілік өз құзырынан тыс оқиғалар мен жағдайлар нәтижелерінен туындаған кез келген теріс салдарға және шығындарға, сондай-ақ Пайдаланушының Шарт талаптарын сақтамауынан үшінші тұлғалардың іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жауап бермейді.

4.4. Тіркеудің нәтижесі бойынша, Пайдаланушы жеке кабинетке кіру үшін логин мен пароль алады, оның қауіпсіздігі үшін Пайдаланушы жеке өзі жауап береді.

4.5. Әкімшілік Коллектордың Пайдаланушыға Қызметті орындамағаны / дұрыс орындамағаны үшін, Коллектордың Пайдаланушы мен Коллектор арасындағы жеке шарт бойынша өз міндеттерін жасау/орындау / орындамауы / тиісті орындамағаны үшін, Коллектордың Әкімшілік пен Коллектор арасындағы жеке шарт бойынша өз міндеттерін тиісінше орындамауға байланысты қызметтер туралы ақпараттың дәлсіздігі / сәйкес келмеуі үшін, сондай-ақ Әкімшілік Пайдаланушыдан Коллектордың Сайтына Мобильдік қосымша арқылы Өтінімнің түсуін қамтамасыз етпегені туралы дәлелденген жағдайларды қоспағанда, Коллектордың кез келген ықтималды наразылықтары үшін жауапты болмайды.

4.5. Шартта тікелей көрсетілген жауапкершілікпен қатар, Тараптар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де жауапкершілікте болады.

5. Құны 

5.1. Қызметтердің бағаларын Коллектор өздігінен белгіленеді және осы ақпаратты мобильдік қосымшада және / немесе тікелей Сайтта Пайдаланушыға жеткізілетін Сайтқа орналастырады. Қызметтердің құны теңгемен көрсетіледі.

5.2. Коллектор Пайдаланушы мен Коллектор арасындағы жеке шартта анықталғандай, Пайдаланушыны хабардар етпестен / хабардар ете отырып қызметтердің құнын кез келген уақытта біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы.

5.3. Әкімшілік Пайдаланушының Мобильдік қосымшадағы жеке / барлық қызметтерін Әкімшілікке қолжетімді кез келген тәсілмен, оның ішінде Мобильдік қосымшада тиісті ақпаратты орналастыру арқылы ақпараттандырумен пайдаланғаны үшін ақы белгілеуге, сондай-ақ Коллектордың Пайдаланушыға төлеген қызметтердің құны негізінде немесе Коллектор мен Әкімші арасындағы Шартпен анықталған басқа нысанда, тәртіпте және шарттарда Мобильдік қосымшаны пайдалану үшін сыйақы алуға құқылы.

6. Құпиялық. Дербес деректерді қорғау

6.1. Пайдаланушының Мобильдік қосымшаға жіберген ақпараты Мобильдік қосымшаның жүйелері арқылы Шарттың қолданылу мерзіміне сақталады. Пайдаланушы кез-келген уақытта, егер берешегі жоқ болса, әкімшілікпен даулар / келіспеушіліктер болмаса және Әкімшілік белгілеген тәртіпке сай, өзін Мобильдік қосымшада Тіркеуді (Мобильдік қосымшаға қатысты ақпаратты автоматты түрде жою арқылы) жоюға құқылы, сонымен қатар, оларға берілген барлық ақпарат, сондай-ақ жеке кабинетке енгізілген барлық ақпарат, оның ішінде Пайдаланушының жеке деректері оның ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Әкімшілікке жүктелген жауапкершілікті қоспағанда жойылады. Мобильдік қосымшада Пайдаланушының белсенді әрекеттері ұзақ уақыт (12 ай) болмаған жағдайда, Әкімшілік Тіркеуді күшін жою туралы Шарттың талаптарына сәйкес Коллекторды тіркеуді біржақты тәртіпте жоюға құқылы, онымен қоса Шартқа осы сәттен бастап өз әрекетін тоқтатады және осы сәттен бастап бұзылады.

6.2. Әкімшілік Пайдаланушының жеке және басқа деректердің құпиялылық және қорғау режимін сақтайды. Мобильдік қосымшадағы ақпараттарға қарсы талап Пайдаланушыға да қолданылады. Құпиялылықты болдырмау Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленеді.

6.3. «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Пайдаланушы (жеке тұлға) тіркеуді жүзеге асыра отырып, жеке тұлғаларың дербес деректер базасына енгізілген дербес деректері Әкімшіліктің қызметі барысында өңделетін жеке деректерді жинау, өңдеу, сақтау, трансшекаралық беру және пайдалану туралы ешқандай ескертпестен Әкімшілікке немесе Коллекторға келісімін ұсынады және жеке деректерді жинау, өңдеу, пайдалану және сақтау, үшінші тұлғалардың жеке деректеріне қол жеткізу, дербес деректер базасының иесіне дербес деректерді жеке немесе өзге де субъектілермен деректерді және әкімшілік тарапынан жеке деректерді тарату мүмкіндігін, соның ішінде жеке тұлғалар туралы жеке ақпаратты өңдеуге толық немесе ішінара құқығын қамтамасыз етуді қоса алғанда, жоғарыда аталған Заңда белгіленген құқықтар туралы хабардар екендігін растайды. Коллектордың дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және тарату мақсаты Пайдаланушының Коллектор қызметтеріне қажеттіліктерін қанағаттандыру саласындағы қатынастарды жүзеге асыруды қамтамасыз ету болып табылады.

6.4. Жеке деректер Қазақстан Республикасының аумағында Шарттың барлық мерзіміне сақталады. Шартпен өз келісімін растайтын Пайдаланушы осы арқылы өз келісімін білдіреді және Әкімшілікке Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін қажетті, оның ішінде Әкімшілікпен Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін тартатын кез келген үшінші тұлғаға жеке деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және беруге рұқсат береді.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Шарт Мобильдік қосымшаға жаңа Шарт нұсқасын орналастыру арқылы Әкімшілік біржақты тәртіпте өзгертілуі мүмкін, өзгерістер мұндай орналастыру сәтінен бастап күшіне енеді.

7.2. Әкімшілік кез-келген уақытта және қандай да бір себептермен оны түсіндірместен Мобильдік қосымшаның кез-келгеніне қол жеткізу құқығын өз қалауы бойынша қалдырады.

7.3. Шарт тараптардың міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды.

7.4. Шартқа қатысушылардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауынан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Егер оларды жою мүмкін болмаса, тараптар Әкімшіліктің орналасқан жеріндегі сотқа олардың мүдделерін соттық қорғауға жүгінуге құқылы. Қолданылатын құқық - Қазақстан Республикасының заңнамасы.

7.5. Осы Шартта көрсетілмеген басқа да мәселелерде шарт талаптары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

Әкімшілік:

«Қызыл Су ГЕО Сервис» ЖШС, БСН 171140025639

Ақтау қ., 8ші шағын аудан,27 үй, 5 кеңсе

Қолдау қызметі: Email: info@mobilerecyling.net

Т. (708) 536 42 88